Pani Magdalena Lipka - kontakt poprzez dziennik elektroniczny lub sekretariat.