W roku szkolnym 2022/23 konsultacje ze spacjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 odbywają się jedynie na terenie poradni.