Przed powrotem do pełnej nauki stacjonarnej w Czternastce trwa Akcja reintegracja. Nauczyciele organizują dla uczniów zajęcia integracyjne na świażym powietrzu, ruszyły też wiosenne wycieczki piesze, rowerowe i autokarowe. Są już pierwsze zdjęcia...