Szkoła Podstawowa nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza 

ul.Kartuska 126 a, 80-104 Gdańsk

tel./faks (058) 302 00 19; e-mail: sekretariat@sp14.edu.gdansk.pl

www.sp14.edu.gdansk.pl

facebook

skrzynka elektroniczna ePUAP: SP14Gdansk