Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Eliza Łuczkiewicz;

e-mail - iodosp14@wp.pl