Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Eliza Łuczkiewicz;

e-mail -  iod@rodo-edu.pl