Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Eliza Łuczkiewicz-Sztuka;

e-mail: iod@rodo-edu.pl