Kontakt z paniami psycholog oraz logopedą przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie - przez sekretariat.

Konsultacje - po wcześniejszym umówieniu się przez gpe:

  1. Anna Mordawska - psycholog, środy, godz. 15.00
  2. Justyna Sokołowska-Orzoł - psycholog, piątki, godz. 15.00
  3. Urszula Kamińska - logopeda, poniedziałki, 6.30