REGULAMINY SP14

Niektywne regulaminy są w trakcie aktualizacji na rok szkolny 2022/2023 

 1. Regulamin Rzecznika Praw Ucznia.
 2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 3. Regulamin pracy Rady Pedagogicznej
 4. Regulamin pracy Rady Rodziców
 5. Regulamin biblioteki szkolnej.
 6. Regulamin udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych
 7. Regulamin stołówki szkolnej
 8. Regulamin świetlicy szkolnej 
 9. Regulamin oddziału przedszkolnego
 10. Regulamin stroju szkolnego
 11. Regulamin organizowania krajoznawstwa i turystyki
 12. Zasady działania szkolnego wolontariatu
 13. Regulamin zajęć pozalekcyjnych
 14. Ceremoniał szkoły
 15. Regulamin zajęć na pływalni
 16. Regulamin korzystania z boiska szkolnego
 17. Regulamin korzystania z placu zabaw
 18. Regulamin pracowni komputerowej
 19. Regulamin pracowni chemiczno-fizycznej
 20. Regulamin sali gimnastycznej i magazynu sprzętu sportowego
 21. Regulamin salki fitness
 22. Regulamin sali do rytmiki / rehabilitacyjnej