REGULAMINY SP14

Część regulaminów została zaktualizowana w związku z obowiązującym reżimem sanitarnym 

 1. Regulamin Rzecznika Praw Ucznia.
 2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 3. Regulamin pracy Rady Pedagogicznej
 4. Regulamin pracy Rady Rodziców_21
 5. Regulamin biblioteki szkolnej.
 6. Regulamin udostępniania podręczników i materiałów ćwiczeniowych_21
 7. Regulamin stołówki szkolnej
 8. Regulamin świetlicy szkolnej 
 9. Regulamin oddziału przedszkolnego
 10. Regulamin stroju szkolnego
 11. Regulamin wyglądu ucznia
 12. Regulamin organizowania krajoznawstwa i turystyki
 13. Zasady działania szkolnego wolontariatu_21
 14. Regulamin zajęć pozalekcyjnych
 15. Ceremoniał szkoły
 16. Regulamin zajęć na pływalni
 17. Regulamin korzystania z boiska szkolnego
 18. Regulamin korzystania z placu zabaw
 19. Regulamin pracowni komputerowej
 20. Regulamin pracowni chemiczno-fizycznej
 21. Regulamin sali gimnastycznej i magazynu sprzętu sportowego_21
 22. Regulamin salki fitness
 23. Regulamin sali do rytmiki / rehabilitacyjnej_21