Od 1 września 2020 ze wględu na większą ilość zajęć dydaktycznych wprowadzamy 10. godzinę lekcyjną; w związku z tym godziny poszczególnych lekcji ulegają zmianie.

Nowe godziny lekcyjne do pobrania i wydruku.