dyrekcja-szkoly-15335.jpg [miniatura]

Dyrektor oraz wicedyrektorzy szkoły przyjmują Rodziców w czasie konsultacji oraz w godzinach uzgodnionych wcześniej w sekretariacie.