SEKRETARIAT SZKOLNY CZYNNY DLA INTERESANTÓW

PONIEDZIAŁEK 8.00 – 10.00

WTOREK 8.00 - 10.00 

ŚRODA 12.00 – 14.00

CZWARTEK 12.00 - 14.00 

PIĄTEK NIECZYNNE

W sekretariacie może przebywać wyłącznie jeden interesant.

PIĄTEK – SEKRETARIAT NIECZYNNY; DZIEŃ WEWNĘTRZNY

UCZNIOWIE załatwiają sprawy podczas długich przerw 12.30 – 12.50 oraz 13.50 – 14.10