Grafik konsultacji dla Rodziców i uczniów na dany miesiąc znajduje się poniżej. Na spotkanie z nauczycieliem należy umówić się wcześniej poprzez dziennik gpe.

  1. Wrzesień 2022 r.
  2. Październik 2022 r.
  3. Listopad 2022 r. 
  4. Grudzień 2022 r.