Grafik konsultacji dla Rodziców i uczniów na dany miesiąc znajduje się poniżej. Na spotkanie z nauczycieliem należy umówić się wcześniej poprzez dziennik gpe.

  1. Wrzesień i październik 2023 r.