Grafik konsultacji dla Rodziców i uczniów na dany miesiąc znajduje się poniżej. Na spotkanie z nauczycieliem należy umówić się wcześniej poprzez dziennik gpe.

  1. Wrzesień i październik 2023 r.
  2. Listopad_23
  3. Grudzień_23
  4. Styczeń_24
  5. Luty_24
  6. Marzec_24
  7. Kwiecień_24