JESTEŚMY SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ ZDROWIE

PROMOCJA ZDROWIA W CZTERNASTCE to jeden z priorytetów Szkolnego Programu Wychowawcz0-Profiloaktycznego

2019/2020

Prezentacja: Zdrowie i styl życia dzieci młodzieży 

2017/2018

8 listopada – Śniadanie daje moc!

2016/2017

Gdański program Jemy zdrowo

Przystępujemy  do programu „Jemy zdrowo”.  Ma on na celu poprawę jakości żywienia dzieci na terenie placówek oświatowych w Gdańsku oraz poprawę komunikacji między placówką oświatową a rodzicami, opiekunami w zakresie żywienia w placówce.

Program zawiera:

  • Standard informacji o żywieniu w placówce oświatowej (jadłospis on-line). Dzięki temu rodzice będą mieli dostęp do informacji o jadłospisie i  składzie posiłków w naszej szkole.
  • Szkolenia skierowane do personelu odpowiedzialnego za żywienie zbiorowe.
  • Konsultacje i wsparcie specjalistów w zakresie wdrażania programu.
  • Przyznawanie certyfikatów udziału w programie.

Po uruchomieniu programu powiadomimy Państwa o możliwości zapoznawania się z codziennym jadłospisem w naszej stołówce.

Koordynator promocji zdrowia, Barbara Sprawka

Śniadanie Daje Moc w Czternastce

2015/2016

MAMY SUKCES!

szkola-prom-zdr.png

Jako jedna z dwóch! szkół z województwa pomorskiego  otrzymaliśmy  prolongatę krajowego certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie!
Po raz drugi Kapituła Szkół Promujących Zdrowie  przyznała naszej szkole
KRAJOWY CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE.

Sukces osiągnęliśmy dzięki  pracy całej społeczności szkolnej.