JESTEŚMY SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ ZDROWIE

PROMOCJA ZDROWIA W CZTERNASTCE to jeden z priorytetów Szkolnego Programu Wychowawczo-Profiloaktycznego - priorytet I Żyjmy zdrowo. Program podelga ewaluacji dwa razy w roku oraz, zgodnie z potrzebami jest aktualizowany częściej.

2022/2023

 • Koordynator Szkoły Promującej Zdrowie: Dagna Westfeld, tel. 058 302 00 19,e-mail: d.westeld@sp14.edu.gdansk.pl
 • Szkolny Zespół Promocji Zdrowia:Dorota Skarżyńska, Katarzyna Dmowska, Marzena Siejka-Trojakowska, Anna Mordawska, Małgorzata Sarnowska, Monika Sienkiewicz,
  Klaudia Staszak, pielęgniarka szkolna.

       PROGRMY I DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

 • Programy profilaktyczne 
 • Tydzień Szczęścia w Czternastce
 • Taki mamy klimat ... w Czternastce

2021/2022

 • Koordynator Szkoły Promującej Zdrowie: Barbara Sprawka, tel. 058 302 00 19,e-mail: b.sprawka@sp14.edu.gdansk.pl
 • Szkolny Zespół Promocji Zdrowia: Barbara Sprawka, Justyna Sokołowska-Orzoł, Wiesława Hołubowska, Monika Sienkiewicz, Dorota Skarżyńska, Dagna Westfeld, Joanna Jarzembowska, pielęgniarka szkolna.

GłÓWNE DZIAŁANIA: UŚWIADOMIENIE ZOGROŻEŃ CYBERPRZESTRZNI UCZNIOM I RODZICOM

WAŻNE PROJEKTY i DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE:
1
. Tydzień Bezpiecznego Internetu - luty 2022 r.

2. Tydzień Szkoły Promującej Zdrowie - marzec 2022 r.

3. 6-10-15 - badania uczniów oraz warsztaty  profilaktyczne z higieny cyfrowej dla klas II i cyfrowych uzależnień dla klas  VII prowadzone przez specjalistów z Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień.

W maju 2022 przeprowadziliśmy autoewaluację w celu ubiegania się po raz trzeci o Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. 
W załączeniu  arkusz autoewaluacji: 

27 maja na Siedleckim Festynie Rodzinno-Sportowym w Czternastece przedstawiono prezentację: Promocja zdrowia w SP14, która jest częścią autoewaluacji.
Zobacz prezentację:

JESTEŚMY SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ ZDROWIE.ppsx from Monika51553


 

2020/2021

GŁÓWNE DZIAŁANIA: ROZWIJANIE UCZUĆ EMPATII I ASERTYWNOŚCI JAKO NIWELOWANIE UZALEŻNIEŃ I ZAGROŻEŃ CYWILIZACYJNYCH


2019/2020

Prezentacja: Zdrowie i styl życia dzieci młodzieży 

2017/2018

8 listopada – Śniadanie daje moc!

2016/2017

Gdański program Jemy zdrowo

Przystępujemy  do programu „Jemy zdrowo”.  Ma on na celu poprawę jakości żywienia dzieci na terenie placówek oświatowych w Gdańsku oraz poprawę komunikacji między placówką oświatową a rodzicami, opiekunami w zakresie żywienia w placówce.

Program zawiera:

 • Standard informacji o żywieniu w placówce oświatowej (jadłospis on-line). Dzięki temu rodzice będą mieli dostęp do informacji o jadłospisie i  składzie posiłków w naszej szkole.
 • Szkolenia skierowane do personelu odpowiedzialnego za żywienie zbiorowe.
 • Konsultacje i wsparcie specjalistów w zakresie wdrażania programu.
 • Przyznawanie certyfikatów udziału w programie.

Po uruchomieniu programu powiadomimy Państwa o możliwości zapoznawania się z codziennym jadłospisem w naszej stołówce.

Koordynator promocji zdrowia, Barbara Sprawka

Śniadanie Daje Moc w Czternastce

2015/2016

MAMY SUKCES!

szkola-prom-zdr.png

Jako jedna z dwóch! szkół z województwa pomorskiego  otrzymaliśmy  prolongatę krajowego certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie!
Po raz drugi Kapituła Szkół Promujących Zdrowie  przyznała naszej szkole
KRAJOWY CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE.

Sukces osiągnęliśmy dzięki  pracy całej społeczności szkolnej.