Świetlica Świetlik SP14 

Rok szkolny 2022/23

Regulamin świetlicy Świetlik

Karta zgłoszenia do świetlicy

 •  6:30 - 8:00 - Zabawy dowolne, gry planszowe, układanie klocków, rysowanie.
 •  8:00 - 9:30 - Zajęcia integrujące grupę: zabawy ruchowe, zespołowe. Zabawa w  drugiej sali świetlicy
 •  9:30 - 10:00 - Przerwa śniadaniowa
 •  10:00 - 11:00 - Zajęcia związane z planem tygodniowym świetlicy m.in. wykonywanie prac plastycznych, rozmowy z uczniami
 •  11:00 - 12:00 - Zajęcia dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci
 •  12:00 - 15:00 - Przerwa obiadowa. Czytanie bajek i opowiadań. Zajęcia związane z planem tygodniowym. Odrabianie prac domowych pod okiem wychowawcy.*
 •  15:00 - 17:00 - Zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami uczniów. Porządkowanie świetlicy.

 * Odrabianie lekcji odbywa się zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem uczniów oraz warunkami w świetlicy umożliwiającymi ich wykonanie.

Wychowawczynie:

 • Katarzyna Dmowska
 • Joanna Karaś
 • Marta Kistowska
 • Magdalena Czerniewska-Wszelaki
 • Justyna Kownacka
 • Eliza Szulia
 • Magdalena Kwiatkowska

Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy Świetlik 

 Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami i po nich.

 • Tworzymy dobre warunki do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia lekcji Staramy się, aby czas spędzany na świetlicy szkolnej sprzyjał rozwojowi zainteresowań dzieci.
 • Zwracamy szczególną uwagę na kształtowanie umiejętności, współpracę i zgodne relacje w grupie rówieśników
 • Dbamy o wdrażanie dzieci do przestrzegania pojętych zasad zachowania się podczas gier i zabaw. 
 • Staramy się nauczyć dzieci zachowania w sytuacjach trudnych, uczymy odpowiedzialności za indywidualne i zespołowe wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymania porządku w czasie zajęć.

Fotogaleria Świetlicy

W roku szkolnym 2019/2020 do świetlicy szkolnej wprowadzona została innowacja pedagogiczna Ekologiczna Świetlica. Głównym celem innowacji jest wykształcenie u uczniów postaw proekologicznych.

Więcej o projekcie: Ekologiczna Świetlica.