Szkoła Podstawowa nr 14 im. księdza Grzegorza Piramowicza

ul. Kartuska 126a 80-104

tel./fax (58) 302 00 19

sekretariat@sp14.edu.gdansk.pl

skrzynka elektroniczna ePUAP: SP14Gdansk