Grzegorz Piramowicz

grzegorz_piramowicz_111.png

Żył w latach 1735 – 1801. Był księdzem, pedagogiem i pisarzem – autorem podręczników i rozpraw pedagogicznych. Należał do zakonu o.o. jezuitów. 
Grzegorz Piramowicz pracował w Komisji Edukacji Narodowej. Współtworzył nowoczesne prawo i przepisy szkolne. Działał w bardzo ważnych instytucjach edukacyjnych: Towarzystwie do Ksiąg Elementarnych i Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Patron naszej szkoły uznawany jest za jednego z najwybitniejszych polskich pedagogów. Głosił, że z edukacją umysłową trzeba łączyć z jednej strony – wychowanie moralne, z drugiej zaś – wychowanie fizyczne, zdrowotne i higienę, co w XVIII wieku było niezwykle nowatorskie.

To twierdzenie powinno być ideą przewodnią szkoły promującej zdrowie, a taką jest Czternastka.
 
  • Grzegorz Piramowicz – życie i działalność
  • Uroczyste nadanie szkole imienia Księdza Grzegorza Piramowicza