Rekrutacja do klasy pierwszych gdańskich szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 przebiega jedynie w formie elektronicznej poprzez stronę: http://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk