Rekrutacja do klasy pierwszych gdańskich szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 przebiega jedynie w formie elektronicznej poprzez stronę: http://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk

Wyniki rekrutacji 2020/21 do SP14 znajdują się w załączeniu.