W załączeniu link do materiałów pomocniczych dla dzieci, rodziców i opiekunów dzieci z doświadczeniem migracyjnym w sposób umożliwiający szybkie i łatwe skorzystanie z tych materiałów:

https://edu.gdansk.pl/gdanski-pakiet-powitalny.html