Zapraszamy Dzieci i Rodziców

do udziału w szkolnym konkursie

dla klas 0- III

Bombka bożonarodzeniowa

OCZEKUJEMY NA PRACE

do 10 grudnia

 

 

 ZASADY KONKURSU

dla klas 0- III

 

Bombka bożonarodzeniowa

 

 • Konkurs ogłoszono 2 grudnia 2019 roku.
 • Termin oddania prac upływa 10 grudnia 2019 roku.
 • Do pracy konkursowej należy dołączyć informację  z imieniem, nazwiskiem dziecka oraz klasą, do której uczęszcza. Wymienione dane należy umieścić na odwrocie pracy.
 • Prace należy przekazać wychowawcy klasy lub pani Agnieszce Łaszczuk (sala nr 18).
 • Szkoła jako organizator konkursu nie robi zastrzeżeń, ograniczeń w doborze środków do wykonania pracy.
 • Wielkość, materiał, forma, pozostają dowolne dla wykonawców.
 • W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie szkoły z klas I – III i grup ,,0” wraz z dorosłym pomocnikiem.
 • Po rozstrzygnięciu konkursu, prace mogą zostać własnością szkoły.
 • Do 20 grudnia prace zostaną wyeksponowane w holu na I piętrze   i poddane ocenie rodziców, uczniów i pracowników szkoły.
 • Głosowanie odbywać się będzie za pomocą kartoników, które każdy zainteresowany może jeden raz przydzielić jednej pracy.
 • Licząc na uczciwość głosujących, zwracamy uwagę, by osoba biorąca udział w konkursie, nie oddawała głosu na własną pracę, by wyróżniła konkurencję.
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 20 grudnia 2019 roku.
 • Organizator przewidział trzy nagrody – za I, II, III miejsce.

  

Organizator: Agnieszka Łaszczuk