Możemy być dumi - Uczniowie Czternastki naprawdę nieźle napisali egzamin ósmoklasisty w maju 2021 roku. Średni wynik z j. polskiego - 71%  zawiera się w 8 staninie (na 9), a z matematyki - 59% i j. angielskiego - 76% w 7 staninie.

Więcej szczegółów w prezentacji: