PROGRAM 300+

Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje rządowy program „Dobry Start”. Główną zmianą w programie jest to, że beneficjenci 300+ mogą złożyć wniosek o świadczenie jedynie w formie elektronicznej.

ZUS oferuje beneficjentom pomoc w przejściu przez elektroniczny proces wypełniania i składania wniosku. Szczegółowe informacje na infografikach poniżej.