Od dziś (8 lipca)  Absolwenci odbierają w szkole indywidualne zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

Jak poszło w tym roku? Z przyjemnością udostępniamy średnie procentowe wyniki, jakie osiągnęli uczniowie Czternastki - w zestawieniu z Pomorskiem i Polską. W obliczeniach uwzględniono (wzorem CKE) arkusze wypełniane przez polskich uczniów. Pod wykresem znajduje się odnośnik do prezentacji wyników na stornie MEiN.

Wykres kolumnowy wykonany w exelu - porównanie wyników egzaminu ósmoklasisty w Polsce, Pomorskiem i w SP14

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyniki-egzaminu-osmoklasisty-2022