Konkurs fotograficzny dla uczniów klas 4-8 Ferie z książką

Organizator:

Biblioteka szkolna SP nr 14.

Cele konkursu:

· popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu;

· prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej;

· zachęcenie do wypożyczenia książek na ferie, popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Temat konkursu:

Przedstawienie ciekawego ujęcia książki bądź osoby czytającej książkę oraz miejsca, w którym spędzacie ferie. Fotografia powinna zachęcać do spędzania wolnego czasu z książką.

Zasady konkursu:

· konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8;

· fotografie należy przesłać w aplikacji Teams do nauczyciela-bibliotekarza w terminie do 03.02.2023 r.;

· książka przedstawiona na fotografii może być książką wypożyczoną z biblioteki lub stanowić własność uczestnika.
Zachęcam do wypożyczania książek w bibliotece szkolnej – mamy dużo nowości kupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa;

· na zwycięzców czekają nagrody.

Natalia Dobrzańska - nauczyciel bibliotekarz