W piątek, 7 czerwca uczniowie klas VI A i VI B brali udział w warsztatach profilaktyki zdrowotnej zorganizowanych i przeprowadzonych przez pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – panią doktor i studentki wydziału pielęgniarstwa.

Zajęcia dotyczyły szkodliwości palenia papierosów i używania e-papierosów. Uczniowie wysłuchali prelekcji, obejrzeli ciekawe filmy i prezencje oraz rozwiązywali zadania w grupach. Mieli też możliwość zadawania prowadzącym pytań i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami na omawiany temat.

Czternastka należy do szkół promujących zdrowie, kładziemy więc duży nacisk na organizację wartościowych zajęć profilaktycznych dla naszych uczniów. Są one zawsze prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników naszej szkoły oraz zaproszonych gości.