W tym roku Naorodowe Święto Niepodległości obchodzimy w Czternastce:

  • śpiewająco, biorąc, o godz. 11.11, udział w akcji #SzkołaDoHymnu - Zobacz film;
  • śpiewająco - na Szkolnym Festiwalu Pisenki Patriotycznej klas IV - VIII oraz w czasie programu artystycznego klasy IIIC;
  • plastycznie - przygotowując sesję plakatową o niepodległości i patriotyzmie;
  • marszowo... - borąc udział w Paradzie Niepodległości 11 Listopada 2019 r.