Dwaj uczniowie Czternastki: Igor Turos-Matysiak (VII B)  i Igor Dolmierski (VIII A) zostali  radnymi V kadencji Młodzieżowej Rady Miasta. 

Rolą MRM jest  reprezentowanie młodzieży na danym terenie i uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży.

Kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska trwa dwa lata, zasiada w niej 34 radnych - tak jak w radzie “dorosłej” - i tak jak w niej wybory przeprowadzane są w sześciu okręgach.  Kandydować mogą uczniowie klas VII i VIII oraz szkół ponadpodstawowych.