Zgodnie z decyzją rządu  uczniowie klas IV-VIII kontynuują naukę zdalną - do 28 lutego 20121 r., uczniowie klas I-III pracują w trybie stacjonarnym.

Nauka i opieka stacjonarna odbywa się w reżimie sanitarnym zgodnie z zaleceniami MEiN, MZ oraz GIS. Świetlica jest czynna w godzinach 6.30 - 17.00, zajęcia pozalekcyjne odbywają się zgodnie z planem, obiady  wydawane są według specjalnego grafiku.