Szanowni Państwo,

Podczas pierwszego zebrania Rady Rodziców (25.09.2019r.) wybrano Prezydium Rady w składzie:

  • Przewodnicząca - Magdalena Dawidowska
  • Zastępca - Andrzej Stawicki
  • Skarbnik - Wojciech Widzicki
  • Sekretarz - Magdalena Alska-Pałacha

Protokół ze spotkania, Uchwały, Preliminarz oraz Regulamin Rady Rodziców niebawem zostaną zamieszczone na stronie szkoły w zakładce Rada Rodziców. Informujemy, iż jak w latach ubiegłych składka roczna na Radę Rodziców, w bieżącym roku szkolnym, wynosi 50 zł i można ją wpłacać na konto Rady Rodziców przy SP14 w Gdańsku nr 02154010982109912199690001 (Bank Ochrony Środowiska S.A. oddział Gdańsk). W tytule należy podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia, np. Jan Kowalski kl. III A – składka RR. Środki finansowe Rady Rodziców wydawane będą zgodnie z zatwierdzonym Preliminarzem.

Kontakt do Rady Rodziców: rada.rodzicow_sp14@onet.pl

Z wyrazami szacunku,

Magdalena Dawidowska