Od września 2019 r. jesteśmy jedną z trzech szkół pilotażowych projektu Apple School w Gdańsku. Stopniowo, między innymi poprzez wdrażanie nowych technologii, będziemy realizować  wizję nowoczesnego nauczania zgodnego z misją i wizją szkoły i Apple. 

iPady i komputery Mac będą używane jako narzędzia inspirujące uczniów do większej kreatywności, pracy zespołowej i krytycznego myślenia. Dzięki tym technologiom i twórczemu nauczycielowi uczniowie mają podchodzić do nauki ze szczerym zainteresowaniem i ciekawością.

Na początek filmy przygotowane przez uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej:

II B

Dzień Patrona

Przyszła jesień...

Warzywa, ach warzywa... 

- Marchewka

      - Pietruszka  1    

 - Pietruszka 2