Świtliczaki ze świetlicy Świetlik będą tropić zagadki - aż do maja 2022 roku! Zadaniem uczestników ogólnopolskiego projektu jest wykonanie co najmniej 10 zadań z podanego zestawu  oraz przysłanie sprawozdania ze swoich działań. Wszystkie zadania są znaleźć można w złączonym regulaminie.

Celem projektu jest: 
• wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia;
• uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;
• działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;
• rozwijanie zdolności manualnych ucznia;
• zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce.