Z utęsknieniem czekaliśmy na zakończenie remontu  starej, ciemnej i ciasnej szatni. Prace dobiegły już  końca i w czwartek, 7 lutego o godz. 15.00 miało miejce uroczyste otwarcie szatni w nowej odsłonie – jaśniejszej i już nie tak ciasnej.

Dyrektor Ilona Orzechowsk wraz z  gościem  honorowym  - Prezydentem Piotrem Kowlaczukiem oraz najmłodszymi  'Czternastkowiczami' przecięli wstęgę, otwierając podwoje wyremontowanej  szatni. Oprawą urosczystości były występy instrumentalne, taneczne i wokalne naszych uzdolnionych uczniów.

Społeczność szkolna będzie się  cieszyć nowią przestrzenią zaraz po powrocie z ferii zimowych.

Oprócz pięknego miejsca na uczniowskie kurtki i buty otrzymujemy też salkę do ćwiczeń z pięknym lustrem, które zostało zakupione przez Radę Rodziców z funduszy z listopadowych i grudniowych kiermaszów.

Bardzo serdecznie dziękujemy ich współorganizatorom: Rodzicom i Uczniom klas O A i VI B, Samorządowi Uczniowskiemu i zaangażowanym nauczycielom!

W szatni                  zdolniachy_z_0b.jpg