Czternastka jest szkołą bez dzwonków już ponad 25 lat, co zbiegło się z przystąpieniem do sieci Szkół Promujących Zdrowie w 1998 roku. 

W naszym województwie coraz więcej szkół rezygnuje z dzwonków. Warto sprawdzić, które to szkoły na specjalnie opracowanej mapie Pomorskie bez dzwonków: