Rodzice, którzy chcą od września 2019 r.  skorzystać z bezpłatnego dożywiania dzieci w przedszkolach lub szkołach, muszą złożyć wniosek u pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Szczegółowe informacje