Drodzy Absolwenci, Szanowni Rodzice,

od 1 lipca Uczniowie mogą sprawdzać online wyniki egzaminu ósmoklasisty, logując się do systemu www.wynik.edu.pl przy pomocy  loginu i hasła otrzymanego imiennie  od Wychowawców.  

Zaświadczenia o wynikach (i kopie) dostępne będą w sekretariacie szkoły od piątku, 8 lipca w godzinach 9.00 – 15.00. W kolejne dni - od 9.00 do 14.00. Przypominamy, że dokument może odebrać jedynie Absolwent lub jego prawny opiekun (na podstawie dowodu tożsamości). Ewentualne upoważnienie musi być poświadczone notarialnie.

Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wynikach  dostarczamy do szkoły 1. wyboru do 13 lipca 2022 r. do godziny 15.00.

W załączeniu - ponownie Zasady rekrutacji do gdańskich szkół wraz z wszystkimi terminami.

Z najlepszymi życzeniami:)

Dyrekcja Czternastki