WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZIMOWE PTAKOLICZENIE”Na konkurs wpłynęło 715 prac z 53 placówek z różnych stron Polski. Jury przyznało 26 równorzędnych nagród. Autorzy nagrodzonych prac otrzymali tytuł laureata. Komisja konkursowa przy ocenie prac brała pod uwagę: zgodność z regulaminem, estetykę, samodzielność, ciekawą interpretację tematu, pomysłowość, wyobraźnię i wrażliwość młodych artystów.LISTA LAUREATÓW OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZIMOWE PTAKOLICZENIE”Damian Nowacki 6 lat, Przedszkole nr 86, Gdańsk

Milena Pietrzak 6 lat, Przedszkole Niepubliczne „Bajka”, Wrocław

Emilia Pałka 6 lat, Przedszkole Miejskie nr 13, Olsztyn

Apolonia Jakusz 6 lat, Przedszkole nr 22, Gdańsk

Laura Kaczanowska 6 lat, Pałac Młodzieży w Gdańsku im. Obrońców Poczty Polskiej

Mia Holiczko 6 lat, Szkoła Podstawowa nr 57 im. gen. Władysława Andersa, Gdańsk

Wiktoria Lewandowska 6 lat, Przedszkole nr 1, Gdańsk

Oliwia Szejgiec – Dimitruk 7 lat, Szkoła Podstawowa nr 34 K. Makuszyńskiego, Lublin

Agata Grabowska 8 lat, Szkoła Podstawowa nr 64 im. 650 – lecia Bydgoszczy z Oddziałami Sportowymi, Bydgoszcz

Jagoda Koc 8 lat, Szkoła Podstawowa nr 64 im. 650-lecia Bydgoszczy z Oddziałami Sportowymi,  Bydgoszcz           

Aleksander Lasek – Winiarski 10 lat, Szkoła Podstawowa w Pomierzynie

Karolina Kreft 10 lat, Szkoła Podstawowa nr 38 im. gen. Stanisława Maczka, Gdańsk

Maurycy Skuza 10 lat, Szkoła Podstawowa nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza, Gdańsk

Maja Domalewska 11 lat, Pałac Młodzieży w Gdańsku im. Obrońców Poczty Polskiej

Maja Koziestańska 11 lat, Prywatna Szkoła Podstawowa „LIBER”, Gdynia

Hanna Dagiel 11 lat, Szkoła Podstawowa nr 12, Gdańsk

Maciej Spicewicz 12 lat, Szkoła Podstawowa nr 12, Gdańsk

Sonia Pytko13 lat, Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 1, Łosice

Wiktoria Rojsza 14 lat, Szkoła Podstawowa nr 20 im. kmdra ppor. Jana Grudzińskiego, Gdańsk

Maria Szuwarska 14 lat, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariusza Zaruskiego, Gdańsk

Jakub Laskowski 14 lat, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Program SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik

Katarzyna Samiec 15 lat, Szkoła Podstawowa im. majora Ryszarda Markiewicza, ps. „Mohort”, Malechowo

Dominika Banasik 15 lat, Szkoła Podstawowa nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza, Gdańsk

Milena Semmerling 15 lat, Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego, Gdańsk

Mateusz Urbanowski 15 lat, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Anny Karłowicz, Pułtusk

Helena Szoplewska 16 lat, Zespół Szkół nr 1 I Liceum Ogólnokształcące, Łosice

 

 

Serdecznie gratulujemy laureatom. Dziękujemy za zaangażowanie wszystkim uczestnikom konkursu i nauczycielom za  przygotowanie uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Zimowe Ptakoliczenie”.

Szczególne podziękowania składamy Pani Małgorzacie Cisek, która jest opiekunem SOS Wiosek Dziecięcych w Kraśniku za przesłanie pięknych zdjęć ptaków z tegorocznego Ptakoliczenia.

Dyplomy i nagrody dla laureatów wyślemy pocztą na początku marca.

 

                                                                                                              

                                                                                   Zdzisława Głowienka    

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

                                                                                                   SP 14 w Gdańsku, członek OTOP