Wszystkie podręczniki dla klas I-VIII są zakupione z subwencji oświatowej i stanowią własność szkoły. Na czas roku szkolnego książki wypożycza się uczniom zgodnie z obowiązującym w szkole Regulaminem wypożyczania i udostępniania podręczników i materiałów ćwiczeniowych
Podręczniki muszą być zwrócone przed zakończniem roku szkolnego, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza. 
W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika należy za niego zapłacić przelewem na konto podane poniżej. W tytule przelewu podać: imię, nazwisko dziecka, klasę oraz tytuł książki. Potwierdzenie przelewu należy dostarczyć do sekretariatu szkoły niezwłocznie po wpłacie.

NR konta: 61 1240 1268 1111 0010 3839 39 31

Wykaz podręczników na bieżący rok szkolny wraz z cenami dotacyjnymi znajduje się poniżej.

Podręczniki_21/22