Wszystkie podręczniki dla uczniów klas I-VIII są własnością szkoły. Na czas roku szkolnego książki  są wypożyczane uczniom na zasadzie umowy użyczenia zawartej między dyrekcją szkoły i rodzicami. Podręczniki muszą być zwrócone przed zakończniem roku szkolnego.

W przypadku zagubienia podręcznika należy za niego zapłacić przelewem na konto podane poniżej. W tytule przelewu podać: imię, nazwisko dziecka oraz tytuł książki. Potwierdzenie przelewu trzeba dostarczyć do sekretariatu niezwłocznie po wpłacie.

NR konta: 61 1240 1268 1111 0010 3839 39 31

Wykaz podręczników wraz z cenami znajduje się poniżej.