Nauczycieli informatyki zainteresowanych pracą w Czternastce od roku szkolnego 2021/22 zapraszamy do kontaktu poprzez adres e-mail: sekretariat@sp14.edu.gdansk.pl.