Szanowni Państwo,

informuję, że decyzją Związków Zawodowych od dnia 27 kwietnia 2019 r. strajk zostaje zawieszony.

Tym samym od poniedziałku 29 kwietnia wracamy do zajęć zgodnie z planem.

Chcę zapewnić, że absolutnie nie ma zagrożenia, jeśli chodzi o realizację podstawy programowej. Biorąc pod uwagę, że strajk obejmował dni egzaminu ósmoklasisty oraz wiosenną przerwę świąteczną, straciliśmy jedynie osiem dni dydaktycznych, które bez problemu uda nam się nadrobić, a w wielu przypadkach nie będzie takiej potrzeby ze względu na to, że z wyprzedzeniem realizujemy plany nauczania.

Przed nami 2 maja, który jest kolejnym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych - zgodnie z kalendarzem przedstawionym i zatwierdzonym we wrześniu 2018 r.  Bardzo proszę rodziców i opiekunów uczniów klas I - III oraz oddziałów przedszkolnych o wypełnienie deklaracji dotyczącej zapewnienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w wymienionym terminie. Wzór deklaracji można pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce dokumenty.

Podsumowując ten bardzo trudny dla nas wszystkich czas, pragnę z głębi serca podziękować Państwu za ogromną wyrozumiałość i wsparcie jakie otrzymywaliśmy każdego dnia. Za dobre słowa, maile, ciasta, odwiedziny strajkujących nauczycieli… Mam świadomość, że nie we wszystkich placówkach oświatowych rodzice okazali takie zrozumienie. Tym bardziej jestem ogromnie wdzięczna za Państwa wyjątkową postawę.


Zapewniam, że całe grono pedagogiczne Czternastki zrobi wszystko, żeby uczniowie po powrocie do szkoły poczuli się jak w drugim domu.

Z wyrazami szacunku

Ilona Orzechowska