Wszystkich  Rodziców zachecamy do zapoznania się z prezentacją Zdrowie i styl życia dzieci i młodzieży.  

Została ona opracowana przez specjalistów z Instytutu Matki i Dziecka specjalnie dla Szkół Promujących Zdrowie. W ramach projektu, jeszcze w roku 2019  przprowadzimy dla części Uczniów i dla Rodziców zajęcia na powyższy temat z wykorzytaniem materiałów IMiD.

Kampania jest finansowana przez Narodowy Program Zdrowia 2016-20.