Szkoła Podstawowa nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza 

ul.Kartuska 126 a

80-104 Gdańsk

tel./faks (058) 302 00 19

sekretariat@sp14.edu.gdansk.pl