W SP 14 nie powołano Rady Szkoły. Działa Rada Rodziców. Szczegółowe informacje, kontakt  oraz aktualny regulamin RR znajdują się na stronie szkoły: Rada Rodziców 

Prezydium RR w roku szkolnym 2021/22:

Przewodniczący Andrzej Stawicki
Zastępca Justyna Kurowska
Skarbniczka Joanna Bąkowska
Sekretarz Agnieszka Jebram

Komisja rewizyjna: Anna Dargiewicz, Joanna Mioduszewska