Rada Samorządu Uczniowskiego 2021/22: 

Kinga Bona 8b 

Paulina Budzyń 5a 
Antonina Bugajewska 7b 

Zuzanna Czoske 8a 
Milena Dudek 6a 
Marcel  Dudziński 6a 
Liliana Knitter 5c 
Michał Lemańczyk 5a 
Wiktor Mioduszewski 7c 
Oliwia Pstrong 5a 
Urszula Sztąderska 8b