Stypendia za rok szkolny 2020/21:

  • Stypendium naukowe Dyrektora Szkoły:
    - Maja Dargiewicz, VIII C
  • Stypendium Rady Rodziców:


  • Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska: