1. Zasady zdalnego naucznia w SP14 (w tym Regulamin Teams)- klasy IV-VIII
  2. Zasady zdlanego nauczania - klasy I-III
  3. Tygodniowy zakres materiału dydaktycznego realizowanego na zajęciach.