Czternastka daje zielone światło róznorodnym działaniom innowacyjnym. W naszej szkole realizujemy zarówno długoterminowe jak i roczne innowacje pedagogiczne, dydaktyczne i metodyczne.

  • Szkoła promująca zdrowie;
  • Gdańskie ścieżki;
  • Programownie w języku Python - 2019/20;
  • Ekologiczna świetlica - od wrześna 2019 r.;
  • Piękna nasza Polska cała - 2019/20;
  • Experymentomania - 2020/21.