Klasy pierwsze - dzieci z rejonu SP14

 Złożenie zgłoszenia dziecka do pierwszej klasy w szkole obowodowej jesyt równoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły. W tym momencie procedura zgłoszenie dziecka do szkoły obowodowej
 jest zakończona. Listy rekrutacyjne tych uczniów nie dotyczą.