RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2021/22

 • Przewodnicząca Kinga Bona 8b 
 • Paulina Budzyń 5a 
 • Antonina Bugajewska 7b 
 • Zuzanna Czoske 8a 
 • Milena  Dudek 6a 
 • Marcel  Dudziński 6a 
 • Liliana Knitter 5c 
 • Michał Lemańczyk 5a 
 • Wiktor Mioduszewski 7c 
 • Oliwia  Pstrong 5a 
 • Urszula Sztąderska 8b