Opiekunem szkolnego wolontariatu jest Pani Urszula Kamińska - logopeda. Kontakt przez sekretariat lub dzinnik elektorniczny.