Opiekunkami szkolnego wolontariatu 2023/24 są Panie: Urszula Kamińska - logopeda oraz Agnieszka Mencel i Martyna Derwojed. Można kontaktować się z nimi przez sekretariat lub dziennik elektroniczny.

A oto jak działaliśmy w ubiegłym roku szkolnym:

 • Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 😍
  Czternastkowi wolontariusze aktywnie działają, biorąc udział w akcjach organizowanych w szkole i poza nią oraz poszukują własnego pola służby, realizując się wolontariacko w zgodzie ze swoimi preferencjami i potrzebami środowiska.
  Poza szkołą nasi uczniowie działają przedszkolach, harcerstwie, schroniskach i stadninachi bibliotekach, stowarzyszeniach.
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2023 ❤️.
  Uczniowie Czternastki wzięli czynny udział w najwspanialszej akcji charytatywnej w Polsce. 29 stycznia od rana do popołudnia jako wolontariusze zbierali fundusze do serduszkowych skarbonek.
  Nasi zaangażowani wolontariusze to:
  z klasy 6a - Jakub Jung, Michał Lemańczyk, Leon Niewiadomski;
  z klasy 6b - Weronika Jabłońska, Patrycja Bańcerek;
  z klasy 8d - Paulina Jabłońska, Zuzanna Cyranka i Antonina Cyranka z 4c.
  z klasy 7a - Blanka Dudzińska, Julia Chamera, Julia Bojke,  Aleks Żółaciak, Krzysztof Bieliński, Mateusz Rutkowski i Alicja Rutkowska z 2b.
  Gratulujemy wspaniałej postawy!
  Uczniów naszej szkoły oraz wielu innych wspierała Pani Dyrektor Ilona Orzechowska, która od wielu lat aktywnie pracuje w sztabie WOŚP w SP8 w Gdańsku.
  Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej!

  Przy okazji... czy wiedzieliście, że przez krótki czas Jurek Owsiak był uczniem naszej szkoły, SP14 w Gdańsku?

 • Naszą szkołę również odwiedzają wolontariusze, np. z Grecji i chętnie prowadzą zajęcia. Zajęcia odbywają się w języku angielskim, co jest ciekawym doświadczeniem dla uczniów, którzy doskonale wykorzystują swoje umiejętności językowe w praktyce.
  Mamy nadzieję, że takich lekcji będzie więcej, a współpraca z Gdańskim Centrum Wolontariatu nadal będzie się rozwijała.