Opiekunkami szkolnego wolontariatu 2022-23 są Panie: Urszula Kamińska - logopeda oraz Agnieszka Mencel i Martyna Morawska. Można kontaktować się z nimi przez sekretariat lub dziennik elektroniczny.