10 PODSTAWOWYCH  ZASAD  BEZPIECZEŃSTWA
W CZTERNASTCE W  ZWIĄZKU Z COVID -19

 

 • W budynku szkoły poza salami lekcyjnymi obowiązuje konieczność zasłaniania ust i nosa (maseczki, przyłbice).
 • Sale i korytarze są wietrzone oraz dezynfekowane zgodnie z obowiązującą procedurą.
 • Oddziały przedszkolne i klasy I-III mają lekcje w tej samej sali  - w miarę możliwości lokalowych szkoły.
 • Uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klas II-III nie korzystają z głównej szatni.  Klasy I korzystają ze specjalnie dla nich wydzielonej części szatni głównej.
 • Uczniowie spędzają przerwy w salach lekcyjnych zgodnie z Regulaminem przerw międzylekcyjnych.
 • Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej w reżimie sanitarnym ściśle zgodnie z nowym Regulaminem stołówki.
 • Wypożyczanie książek odbywa się zgodnie z nowym Regulaminem biblioteki szkolnej.
 • Oddziały przedszkolne wchodzą do szkoły odrębnym wejściem - po schodach po lewej stronie budynki. Dzieci przebierają się w odrębnej szatni w holu,
  zaraz przy wejściu.
 • Rodzice ani inne osoby postronne nie mogą wchodzić do budynku szkolnego (w ważnych sprawach obowiązuje kontakt telefoniczny lub elektroniczny
  z sekretariatem lub nauczycielem). Wyjątkiem są sytuacje umówionych na określony dzień i godzinę spotkań z pracownikiem szkoły.
 • Osoby dorosłe wchodzące na teren szkoły muszą zdezynfekować dłonie oraz zasłonić usta i nos.

Szczegółowa Procedura regulująca pracę szkoły w reżimie sanitanym oraz niezbędne regulaminy zostaną opublikowane na stronie szkoły na początku września 2020.