Zestawienie dokumentów (regulaminów i procedur) regulujących pracę szkoły w reżimie sanitarnym od 1 września 2020 r. Lista będzie uzupełniana sukcesywnie oraz aktualizowana w razie potrzeby.