1. Dyrektor szkoły - Ilona Orzechowska.
  2. Wicedyrektorzy - Monika Brzezińska, Marta Nowicka
  3. Rada Pedagogiczna
  4. Rada Rodziców
  5. Samorząd Uczniowski